Latvijas Muay Thai federācija

Izpildkomitejas sastāvs

Federācijas valde
(Ievēlēta 30.06.2013.g. Termiņš: uz 4 gadiem)

Prezidents: Vasīlijs Fleišers
Viceprezidents: Māris Liepiņš
Viceprezidents: Vladimirs Dubskis

Statuti

Prasības sporta speciālistiem

Par muaythai cīņas sporta speciālistu (treneru) sertifikāciju/resertifikāciju
Latvijas Muay Thai federācijas prasības muaythai cīņas sporta trenera sertifikācijai vai resertifikācijai:

C kategorija:
• Sertifikātu var piešķirt trenerim ar vismaz vidējo izglītību, kurš apguvis IZM licencētās profesionālās pilnveides izglītības programmu 320 stundu apjomā, kā arī ne mazāk , kā 24 stundu piedalījies specializētajos muaythai cīņas sporta treneru kursos.

B kategorija:
• Sertifikātu var piešķirt trenerim ar augstāko sporta pedagoģisko izglītību, kurš strādā treneru amatā un pēdējo piecu gadu laikā paaugstinājis savu profesionālo kvalifikāciju, ne mazāk kā 60 stundu apmērā, tai skaitā ne mazāk , kā 24 stundu apmērā specializētajos muaythai cīņas sporta treneru kursos.
• Stundu skaitā tiek ieskaitīti arī Starptautisko organizāciju organizētie treneru kursi muaythai cīņas sportā.
• Trenerim ar komandu jāpiedalās Latvijas Muay Thai federācijas organizētajos čempionātos un citās oficiālās sacensībās.
• Sertifikācijas eksāmens jākārto, ja pēdējo piecu gadu laikā ir nepilns trenera darba stāžs.

A kategorija:
• Sertifikātu var piešķirt trenerim ar augstāko sporta pedagoģisko izglītību, kurš strādā trenera amatā ar sportistiem, kuri uzrādījuši augsta līmeņa rezultātus Eiropas un Pasaules čempionātos un Pēdējo piecu gadu laikā paaugstinājis savu profesionālo kvalifikāciju, ne mazāk, kā 60 stundu apmērā, tai skaitā ne mazāk, kā 24 stundu apmērā specializētajos muaythai cīņas sporta treneru kursos.
• Stundu skaitā tiek ieskaitīti arī Starptautisko organizāciju organizētie treneru kursi muaythai sporta veidā.

Latvijas Muay Thai federācijas ģenerālsekretārs M.Liepiņš

Kontakttelefons 22372210
e-pasts : [email protected]